Tandarts Ferreira per 1 april niet meer werkzaam in de praktijk

Tot onze grote spijt moeten wij U mededelen dan tandarts Mandy Ferreira heeft besloten onze tandartspraktijk te verlaten.

 

Wij waren zeer verheugd toen tandarts Ferreira liet weten om in mei vorig jaar vanuit Zuid Afrika weer terug te keren naar Nederland, om te komen werken in onze praktijk in het mooie Loon op Zand (zij was ook al in 2018 bij ons werkzaam geweest).

 

Zowel tandartspraktijk Loon op Zand als tandarts Ferreira hebben toen de intentie uitgesproken voor een langdurige samenwerking. Met haar komst wilden wij onze patiënten stabiliteit en continuïteit bieden voor de komende jaren, vooral in een tijd van ketenvorming en een nijpend tekort aan tandartsen.

 

Wij kunnen dan ook niet aangeven hoe verbaasd en vooral ook teleurgesteld wij zijn dat zij naar zo’n korte tijd (10 maanden) al heeft aangegeven bij ons te vertrekken.

De afgelopen jaren hebben wij en u vele tandartsen zien komen en gaan. En iedereen had zijn reden om te vertrekken maar lieten u en ons telkens wel weer alleen achter.

Met het onverwachte vertrek van tandarts Ferreira, waar we echt alles voor hebben gedaan, zijn we op een punt aangekomen dat we dit eigenlijk niet nog een keer willen meemaken, voor u niet en ook voor onszelf niet.

Het enige wat wij willen is goede tandheelkunde bieden aan onze patiënten en vooral ook continuïteit. In de tandheelkunde is het belangrijk een vertrouwensband op te kunnen bouwen met de behandelaar en op deze manier lukt dit gewoon niet.

 

Daarom hebben wij besloten dat we verder gaan met het huidige team bestaande uit één tandarts, (preventie)-assistentes en de mondhygiëniste.

 

U zult zich afvragen of dit haalbaar is. Zoveel patiënten en één tandarts. Wij denken dat als we enkele aanpassingen doorvoeren in onze planning dat dit zeker haalbaar moet zijn en misschien juist wel beter werkt. Het is i.e.g. niet wat wij willen of gewild hebben, maar we moeten wel.

 

Niet alleen in de tandheelkunde is er een tekort aan goed opgeleid personeel, je ziet en hoort het overal en steeds meer. Wat ook de redenen zijn, bezuinigingen of gebrek aan vooruitziend inzicht, we hebben er mee te maken en daardoor moeten we roeien met de riemen die we hebben. Wie weet komt er ooit iemand op ons pad waarmee we het weer durven en willen gaan proberen, vooralsnog gaan we het doen zoals hierboven beschreven.

 

Wat gaat u merken van deze aanpassingen:

  • We gaan nu op alle dagen van de week op meerdere kamers werken (dit deden we al op enkele dagen).
  • Tijdens een lange behandeling of het inwerken van een verdoving kan het zijn dat de tandarts kort naar een andere kamer loopt om daar de controle uit te voeren.
  • Verder hebben we per 28 maart de patiëntenstop weer heringevoerd. Dat betekent dat er tot onze spijt geen nieuwe patiënten meer kunnen worden aangenomen.

Het kan zijn dat het voor u en ook voor ons even wennen wordt. Dat begrijpen we. Maar we gaan onze uiterste best doen om alles zo goed en soepel mogelijk te laten verlopen. Zodat alle bezoekers van de praktijk de zorg kunnen blijven krijgen zoals wij die willen geven.